HATHA YOGA

 • Je start een Hatha yogales door het inschrijfformulier in te vullen en toe te sturen o.v.v. de datum en het tijdstip.
 • Hierna ontvang je een bevestigingsmail met de startdatum en het tijdstip.
 • Maak de kosten voor aanvang over. Lees verder onder ‘Betaling’.
 • Meld op het inschrijfformulier eventuele blessures. Of meld deze aan de docent en vraag zo nodig om advies.
 • Neem zelf mee: makkelijk zittende kleding, een badlaken.
 • Je mag een eigen yogamat meenemen. Dit hoeft niet, er zijn voldoende yogamatten, kussens en dekens aanwezig.
 • Bij annulering van een proefles of proefmaand is restitutie van de kosten niet mogelijk.

INHALEN ABONNEEHOUDER

 • Inhalen van een gemiste yogales kan binnen één maand. Mail ons als je niet komt en op welk moment  je komt inhalen. We laten je weten of er op de gewenste les nog plek is.

VERHINDERD

 • Mail ons wanneer je verhinderd bent. Als de les vol zit kan een ander gebruik maken van de vrijgekomen plek.
 • Langdurig verhinderd? Informeer ons, zonder afmelding loopt je abonnement automatisch door.
 • Bij verhindering (vakantie, verhindering of ziekte) zijn de kosten voor rekening van de deelnemer.

BETALING

 • Je ontvangt een factuur voor de les of het abonnement naar keuze.
 • Maak de kosten over tijdig over, voor de uiterste datum te vinden op de factuur.
 • Het is aan te bevelen om een automatische betaling te regelen zodat je nooit te laat bent.
 • Ons bankrekeningnummer is: NL33INGB0003574943 t.n.v. JYO.
 • Het is niet mogelijk om contant te betalen.

YOGA-ABONNEMENT

 • Wil je na de proefles of proefmaand doorgaan? Kies uit een van onze abonnementen.
 • Raadpleeg voor de prijzen van abonnementen: de tarieven.
 • Een abonnement loopt automatisch en stilzwijgend door (ook tijdens je afwezigheid i.v.m. ziekte of vakantie).
 • Het beëindigen van een abonnement geef je via de mail door.
 • Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
 • Koop je liever een strippenkaart, mail ons de data dat je wilt komen.
 • Bij het wijzigen van een gereserveerde les (dit geldt voor een proefles, proefmaand of strippenkaart) zijn de kosten voor de deelnemer.

OVERIGE

 • De zaal is 10 minuten voor aanvang toegankelijk.
 • Uit respect voor (mede)deelnemers en de docent wees graag op tijd (minimaal 5 min. voor aanvang).
 • Eet licht of weinig voor aanvang van de les (ongeveer 2 uur).
 • Voorkom het gebruik van parfum (kan anderen hinderen) en draag schone yogakleding.
 • Zet je mobiele telefoon uit voor aanvang van de les.
 • Het lesprogramma is onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers, verhindering of ziekte van de docent kan een les komen te vervallen. Je wordt hiervan tijdig per mail op de hoogte gesteld.
 • Gebruik van alcohol of drugs voor aanvang van de les is verboden.
 • Yogastudio JYO kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld van letsel of verwonding tijdens of na de yogales.

H-YOGA/GENTLE YOGA/STOELYOGA/55+YOGA

 • Zie Algemene voorwaarden onder Hatha yoga.
 • Voorafgaand aan de les vindt een (gratis) telefonisch kennismakingsgesprek plaats. Vermeld fysieke en/of mentale klachten.
 • Raadpleeg voor aanvang je huisarts/specialist.
 • Verstrekte medische informatie behandelen we strikt vertrouwelijk en dient uitsluitend voor eigen gebruik. De informatie wordt nooit aan derden verstrekt.

WORKSHOP

 • Zie Algemene Voorwaarden onder Hatha Yoga.
 • Je bent verzekerd van een plek na ontvangst van de betaling.
 • Bij annulering aan een workshop is restitutie van de kosten niet mogelijk.

MINDFULNESS & COMPASSIETRAINING

 • Zie Algemene Voorwaarden onder Hatha Yoga.
 • Voorafgaand vindt een telefonisch kennismakingsgesprek plaats, vermeld fysieke of mentale klachten.
 • In twee termijnen betalen is mogelijk.
 • Bij annulering van een training is restitutie van de kosten niet mogelijk.

STRESSCOUNSELING

 • Verstrekte medische informatie behandelen we strikt vertrouwelijk en dient uitsluitend voor eigen gebruik. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
 • Kosteloos afmelden kan tot uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak.

BURN-OUT PROGRAMMA

 • Zie Algemene Voorwaarden onder Hatha Yoga.
 • Voorafgaand vindt een telefonisch kennismakingsgesprek plaats, vermeld fysieke of mentale klachten.
 • Restitutie van het cursusgeld is bij annuleren niet mogelijk.
 • Raadpleeg voor aanvang je huisarts/specialist.
 • Verstrekte medische informatie behandelen we strikt vertrouwelijk en dient uitsluitend voor eigen gebruik. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

PRIVACYVERKLARING

Yogastudio JYO gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar website of andere diensten. Persoonsgegevens worden behandeld in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Schrijf je hier in