PRIVACYVERKLARING YOGASTUDIO JYO 

Yogastudio JYO gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar website of andere diensten. Persoonsgegevens worden behandeld in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yogastudio JYO verwerkt de persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactformulier

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon
 • Onderwerp
 • Bericht

Inschrijfformulieren yogales, training of workshop

 • Inschrijven voor welke dienst
 • Naam
 • Adres
 • PC en woonplaats
 • E-mail
 • Telefoon
 • Geboortedatum
 • Ervaring met yoga en hoe lang
 • Contact via wie?
 • Opmerkingen/ Fysieke klachten

Factuurgegevens voor onze producten 

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • E-mail
 • Telefoon
 • Land

Huren studio

 • Voor- en achternaam
 • Datum/data huren
 • E-mail
 • Telefoon
 • Bericht

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Yogastudio JYO verwerkt je persoonsgegevens wanneer deze gegevens door jou worden ingevoerd.

Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van een dienst of bestelling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, informatie over onze diensten en producten en andere promotionele e-mails.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten (lesaanbod) en producten

Gegevens
De door ons gevraagde gegevens worden opgeslagen op onze server, die wordt gehost door WordPress. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de beheerder van Yogastudio JYO en zijn niet toegankelijk voor derden.

Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Inzage, rectificatie, verwijdering, bezwaar en klachten
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Yogastudio JYO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Wanneer je inzage, rectificatie of verwijdering wenst, kun je ons een bericht sturen via het contactformulier.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op de site van de AP [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/]

Derden
Gegevens die door gebruikers aan Yogastudio JYO worden verstrekt worden nooit met derden gedeeld, tenzij daartoe een gerechtelijk bevel wordt uitgevaardigd.

Wijzigingen
Yogastudio JYO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.

Vragen
Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring stuur ons een bericht via het contactformulier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yogastudio JYO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@jyo.nl.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij je willen informeren over onze activiteiten en aanbod. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Aanmelden kan via het contact- of inschrijfformulier. Tevens kun je je afmelden voor de nieuwsbrief via een link onderaan de nieuwsbrief.